close
تبلیغات در اینترنت
کنکور امیر مسعودی
loading...

استاد امیر مسعودی - مشاور و برنامه ریز کنکور

در این مقاله، استاد امیر مسعودی سعی در بیان چندین تمرین دارد که با انجام این تمارین می توانیم تمرکز خود را به مراتب ارتقا دهیم. این تمرین ها به صورت زیر می باشد : ابتدا یک کتاب را برگزینید، یک پاراگزاف از آن را انتخاب کنید. تعداد کلمات پاراگراف تعیین شده را بشمارید. بار دیگر این کار را تکرار کنید تا از شمارش خود اطمینان پیدا کنید. پس از مدتی که این کار برایتان آسان شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکت چشم هایتان انجام دهید. در ذهن خود از یك تا صد را بر عكس بشمارید. در…

حفظ مطالب بیشتر با روش های امیر مسعودی

امیر مسعودی بازدید : 12 چهارشنبه 04 مرداد 1396 نظرات ()
 • محیط آرامی برای مطالعه خود انتخاب کنید که بتوانید خوب متمرکز شوید
 • مطالب یادگیری شده را در همان روز مرور کنید. این کار باعث می شود مرحله تثبیت سریع تر و بهتر صورت گیرد
 • استفاده از شعر و آهنگ و تصویر سازی کمک زیادی به یادگیری و در خاطر ماندن مطالب میکند
 • به اندازه کافی استراحت داشته باشید، استراحت زیاد ذهنتان را از درس دور می کند ، اما کمبود استراحت باعث میشود که نتوانید مطالب را به خوبی بخاطر بسپارید
 • در فواصل کوتاه و منظم درس بخوانید که ذهن قدرت بازیابی را داشته باشد
 • با استفاده از رمز گذاری و عبارات و جملات بی معنی، مطالب را راحت تر به خاطر بسپارید
 • از نا امیدی بپرهیزید: حس ناامیدی باعث استرس و عدم علاقه شما به مطالعه می شود که این عوامل، خود باعث کاهش حافظه می شود
 • از فراموش شدن مطالب نترسید: این ویژگی مغز ماست که پس از مدتی یادگیری، روی مطالب قبلی غبار بنشید اما شما با شیوه های مناسب مثل #زمان_بندی_لایتنر می توانید مطالب را به حافظه بلند مدت خود بسپارید
 • برنامه ریزی و مطالعه منظم داشته باشید. برنامه مناسب باعث عادت دادن ذهن به مطالعه و فعال بودن و بخاطر سپردن مطالب میشود

با امیر مسعودی از مطالعه لذت ببرید

امیر مسعودی بازدید : 16 چهارشنبه 04 مرداد 1396 نظرات ()

روش امیر مسعودی برای مطالعه بهتر استفاده از کاربرد های زیر می باشد:

 • ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺳﻴﻢ «ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻲ؟» ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻲ؟ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﮊﺭﻑ‌ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ‌.
 • ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺷﺮﻁ ﻧﻴﺴﺖ‌، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ «ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ» ﻫﺪﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
 • ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺪﻑ‌ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 • ﻻﺯﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ‌ﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﺛر ﺗﺮ، ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.
 • ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻣﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻭ ﺁن ها ﺭﺍ ﺑﻪ ‌ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺒﻘﻪ ‌ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺍﮔﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪﻱ، ﺯﻳﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ (ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ‌، ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻊ، ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ‌ ﺷﻨﺎﺱ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 • ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ: ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺵ‌ ﻫﺎﻳﻲ‌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
 • ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ‌ﺍﻳﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ.
 • ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ‌، ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﮔﺮﺩنتان ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﻫﻴﺪ.
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻢ نکنید.

ده قانون طلایی امیر مسعودی برای زندگی بهتر

امیر مسعودی بازدید : 17 چهارشنبه 04 مرداد 1396 نظرات ()

امیر مسعودی سعی کرده است که در این مقاله روش های درست زندگی برای بهتر زندگی کردن را در قالب ده قانون بیان کند. قوانین به صورت زیر می باشد :

 1. به شما جسمی داده شده است. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی با شماست.
 2. در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت به نام “زندگی”  نام نویسی کرده اید. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه ریزی کنید.
 3. اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
 4. درس های زندگی آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند.
 5. آموختن پایان ندارد.
 6. قضاوت، غیبت، ادعا، سرزنش، تحقیر و مسخره نکنید.
 7. دیگران فقط آینه رفتارهای شما هستند.
 8. انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست.
 9. جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
 10. خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

تمرینات تمرکزی استاد امیر مسعودی

امیر مسعودی بازدید : 16 چهارشنبه 04 مرداد 1396 نظرات ()

در این مقاله، استاد امیر مسعودی سعی در بیان چندین تمرین دارد که با انجام این تمارین می توانیم تمرکز خود را به مراتب ارتقا دهیم. این تمرین ها به صورت زیر می باشد :

 1. ابتدا یک کتاب را برگزینید، یک پاراگزاف از آن را انتخاب کنید. تعداد کلمات پاراگراف تعیین شده را بشمارید. بار دیگر این کار را تکرار کنید تا از شمارش خود اطمینان پیدا کنید. پس از مدتی که این کار برایتان آسان شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکت چشم هایتان انجام دهید.
 2. در ذهن خود از یك تا صد را بر عكس بشمارید.
 3. در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و كم كنید. ( ۱۰۰- ۹۷ – ۹۴ – … )
 4. یك كلمه و یا یك طرح ساده را انتخاب كنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تكرار كنید. هنگامیكه توانستید بهتر و آسان تر تمركز كنید. سعی كنید این كار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید و بدون آنكه تمركز حواس خود را از دست بدهید.
 5. یك میوه مثلا یك سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه كنید. تمام حواس خود را بر روی آن متمركز كنید و به چیز دیگری غیر از آن سیب فكر نكنید. وقتی به سیب نگاه می كنید به چگونگی رشد آن و یا ارزش غذایی آن و یا حتی مغازه ای كه آن را خریده‌ اید فكر نكنید، بلكه فقط و فقط به خود سیب فكر كنید. به آن نگاه كنید، آن را ببویید و لمس كنید.
 6. همانند تمرین قبل عمل كنید با این تفاوت كه این بار چشمانتان بسته باشد. در ابتدا تمرین شماره ۵ را به مدت ۵ دقیقه تكرار كنید و سپس به انجام این تمرین بپردازید. چشمان خود را ببندید و سعی كنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور كنید و هر چه می توانید این تصویر را در ذهن خود شفاف تر كنید. اگر نتوانستید این كار را انجام دهید، چشمان خود را باز كنید، میوه را نگاه كنید و سپس تمرین را تكرار كنید.
 7. یك شی ساده ( قاشق، چنگال و یا لیوان) را بردارید و بر روی آن تمركز كنید. از همه طرف به آن نگاه كنید بدون آنكه كلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی كنید فقط به آن شی نگاه كنید بدون آنكه بر اسامی و یا كلمات مربوط به آن فكر كنید.
 8. پس از آنكه در انجام تمرین قبل مهارت پیدا كردید، می توانید این تمرین را انجام دهید. شكل هندسی كوچكی ( مثلث، مربع و یا دایره ) را بر روی كاغذ رسم كنید و آن را به رنگ دلخواه درآورید. سپس بر روی آن تمركز كنید. فقط به آن شكل فكر كنید و افكار نامربوط دیگر را از خود برانید.
 9. مانند تمرین قبل عمل كنید با این تفاوت كه این بار چشمانتان بسته باشد. اگر نتوانستید شكل را بطور كامل مجسم كنید، چشمانتان را باز كرده، چند دقیقه به شكل نگاه كنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید.
 10. سعی كنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به هیچ چیز فكر نكنید. دقت كنید وقتی كه تمرین‌های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. در آن هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فكر نكنید. به زودی این كار برای شما آسان و آسان تر خواهد شد.

 

 • سعی كنید در طی تمرین به كلمات فكر نكنید.
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 8
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 20
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 20
 • بازدید ماه : 38
 • بازدید سال : 313
 • بازدید کلی : 372